صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای تسهیل در امر صدور ضمانت‌نامه، درخصوص تعیین میزان وثیقه‌ها و ضامنان دریافتی از متقاضیان، تغییراتی به نفع صاحبان صنایع کوچک انجام داد که از آن جمله حذف ودیعه نقدی و کاهش وثیقه‌های دریافتی قابل اشاره است.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از  وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مهم در راستای نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توسط رهبر معظم انقلاب، همچنین لزوم حمایت از صاحبان صنایع کوچک انجام شد.

به این منظور صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با پذیرش ریسک بیشتر به‌منظور تحقق اهداف و رسالت‌های ذاتی خود برای تسهیل صدور ضمانت‌نامه، مدل تعیین وثیقه‌ها و ضامنان برای متقاضیان دریافت انواع ضمانت‌نامه اصلاح شد.

بر این اساس، کاهش وثیقه‌ها و تضمین‌های دریافتی در صدور ضمانت‌نامه اعتباری (بانکی) برای همه گروه‌های اعتباری به‌طوری که صدور ضمانت‌نامه در بسیاری از موارد فقط با امضای مدیران یا حداکثر با ترهین محل اجرای طرح امکان‌پذیر خواهد بود، اجرایی خواهد شد.

کاهش وثیقه‌ها و حذف ضامنان در صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری (حُسن انجام کار، پیش‌پرداخت و مزایده و مناقصه) در همه گروه‌های اعتباری و حذف ودیعه نقدی در صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری (حُسن انجام کار، پیش‌پرداخت و مزایده و مناقصه) از دیگر موارد اعلامی است.

موضوع فعالیت این صندوق، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر ۷۰ درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه ساخت، توسعه، به‌سازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی است.