پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) عوامل سایبری مورد حمایت دولت چین را عامل حملات سایبری سالهای پیش به شرکتهای خط لوله نفت و گاز آمریکا معرفی کرد.

به گزارش جارچی اخبار، به نقل از ایسنا، در گزارش امنیت سایبری مشترکی که توسط سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA) و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) تهیه شد، عوامل مورد حمایت دولت چین، عامل حملات سایبری به شرکتهای خطوط لوله نفت و گاز آمریکا در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ معرفی شدند.

در مجموع دولت آمریکا ۲۳ شرکت گرداننده خط لوله نفت و گاز را شناسایی و ردگیری کرد که در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ هدف حمله و نفوذ سایبری عوامل مورد حمایت دولت چین قرار گرفته بودند. از میان این شرکتها، ۱۳ شرکت هک شدند، هک سه شرکت تقریبا ناموفق بود و عمق نفوذ به هفت شرکت دیگر نامعلوم ماند.

طبق گزارش CISA و اف‌بی‌آی، هدف این عوامل از حمله به زیرساخت خط لوله آمریکا به خطر انداختن آن بوده است. هدف نهایی این حملات کمک به چین برای توسعه توانمندی حمله سایبری علیه خطوط لوله آمریکا و وارد کردن آسیب فیزیکی یا مختل کردن فعالیت آنها بوده است.

نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست به نقل از ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین اتهامات وارد شده در این گزارش را رد و اعلام کرد این هشدار درست و غلط را اشتباه گرفته است. آمریکا بزرگترین منبع حملات سایبری علیه چین است. دیتای مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که منشا ۵۳ درصد از ۴۲ میلیون فعالیت سایبری مخرب از آمریکا بوده است.

وزارت امنیت داخلی آمریکا اوایل هفته گذشته دستورالعمل امنیتی جدیدی را صادر و مالکان و گردانندگان خطوط لوله نفت و گاز حیاتی آمریکا را به اجرای اقدامات حفاظتی بیشتر در برابر حملات سایبری موظف کرد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، توجه فزاینده به تقویت حفاظت در برابر تهدیدهای سایبری پس از حمله باج افزاری به شبکه شرکت کلونیال پایپ لاین در اوایل ماه مه صورت می گیرد. این شرکت که سیستم خط لوله اش سوخت مورد نیاز ایالتهای شرقی آمریکا را منتقل می کند، در پی این حمله مجبور شد شبکه خود را به مدت پنج روز تعطیل کند. این حمله سایبری و متعاقب آن تعطیلی شاه لوله اصلی انتقال سوخت به کرانه شرقی آمریکا، باعث کمبود سوخت و افزایش شدید قیمت بنزین شد. میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا تا ۱۳ ماه مه به سه دلار و دو سنت رسید که از سال ۲۰۱۴ کم سابقه بود.