معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن این استان اقدام به ثبت نام کردند تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر تایید نهایی شده‌اند و مبلغ وام این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش جارچى اخبار؛  امیر زاغیان در خصوص افزایش تسهیلات اختصاص یافته به طرح اقدام ملی مسکن اظهار کرد: مبلغ وام مسکن ملی برای متقاضیان این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: بازپرداخت این وام ۲۰ ساله بوده و دو سال شامل دوران مشارکت و ساخت، تنفس دارد. که البته در حال حاضر همان مبلغ قبلی در حال پرداخت است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص شرایط دریافت کنندگان این وام اذعان داشت: همه متقاضیان تایید شده که مبلغ اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده‌اند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی براساس قیمت تمام شده تعیین می شود عنوان کرد: دولت سعی دارد این قیمت تمام شده را از طریق تخفیفات پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت زمین و … کاهش دهد.

زاغیان افزود: با افزایش وام به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در حال حاضر این مبلغ ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.

وی در خصوص استقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان گفت: در این استان تاکنون بیش از ۱۵ هزار نفر تایید نهایی شده‌اند که از این تعداد بالغ بر ۱۱ هزار نفر واریز وجه داشته‌اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: خرید و فروش طرح اقدام ملی مسکن تا زمانی که بحث سند و واگذاری آن به شکل رسمی انجام نشده، امکان‌پذیر نیست لذا مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نکنند.

وی گفت: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه داردر