بررسی آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور ۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس صنعتی در سه ماهه نخست امسال است. آماری که حکایت از رشد ۳۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش جارچی اخبار، به نقل از ایرنا، پیش‌بینی می‌شود برای مجوزهای یادشده در مجموع ۲۷۱ هزار و ۲۳۱ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده باشد که حاکی از رشد ۱۶۲ درصدی در هم‌سنجی با پارسال دارد.

همچنین مجوزهای یادشده منجر به اشتغال‌زایی برای ۲۸۸ هزار و ۹۶ نفر می‌شود که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رشد ۵۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز رشد ۲۵.۳ درصدی این پروانه‌ها را در بهار ۱۴۰۰ با هزار و ۵۷۲ فقره نشان می‌دهد.

برای این پروانه‌های صنعتی ایجادی و توسعه‌ای نیز ۴۶ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است که اشتغال ۳۹ هزار و ۵۶۶ نفری را به دنبال خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، در بهار امسال ۲۲۱ پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شده است، آماری که حکایت از رشد ۸.۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

در این مدت ۱۰۷ گواهی کشف و ۱۲۱ پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شد که در هم‌سنجی با سال گذشته به ترتیب رشد ۳.۹ درصدی و افت ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در سه ماهه نخست امسال جمع اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معادن هزار و ۸۵ نفر بود که در مقایسه با سه ماهه پارسال افت ۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین هزینه عملیات اکتشاف با رشد ۵۶.۷ درصدی در مقایسه با بهار ۹۹ به ۳۳.۳ میلیارد تومان رسید.