به همت تلاشگران مخابرات منطقه اصفهان شبکه همراه اول در روستای دهسور شهرستان فریدونشهر توسعه یافت.

به گزارش جارچى اخبار؛ با بهینه سازی زیرساخت های مخابراتی،شبکه اپراتور همراه اول در روستای دهسور از توابع شهرستان فریدون شهر توسعه یافت.

در راستای ارتقاء ارتباطات روستایی و برخورداری مناطق غیر شهری از زیرساختهای مخابراتی، به همت تلاشگران مخابرات منطقه اصفهان، سایت BTS متعلق به اپراتور همراه اول در روستای دهسور به تکنولوژی ۳G مجهز گردید.

گفتنی است توسعه سایت‌های مخابراتی در سطح استان، نقش بسزایی در افزایش کیفیت شبکه سیار و به دنبال آن کاهش نقاط کور و افزایش پهنای باند و کیفیت اینترنت همراه خواهد داشت.