ساختمان انجمن ناشنوایان اصفهان بعد از پنج سال فعالیت در خیابان کاشانی در محل جدید گشایش یافت.
به گزارش جارچى اخبار؛ رحیمی عضو هیات مدیره انجمن و مشاور مدیرکل بهزیستی گفت: ما خواسته یا ناخواسته در جامعه ای زندگی می کنیم که باورهای نادرستی نسبت به ما ناشنوایان وجود دارد یکی از اهداف ما این است که باورهای نادرست و ذهنیت منفی جامعه را نسبت به ناشنوایان تغییردهیم، ما می خواهیم با حمایت شما بزرگواران و مسئولان هویت خودمان را به جامعه نشان دهیم.

 آیگین عباسی مدیرعامل انجمن و مترجم خلاصه ای از گزارش فعالیت های انجمن را شامل: مشاوره ازدواج-مشاوره در زمینه روش های آموزشی تربیت کودکان ناشنوا در خانواده های شنوا و همچنین کودکان شنوا در خانواده ناشنوا ، برگزاری سمینارها و همایش های کشوری ، برگزاری کلاس نهضت سوادآموزی ، برگزاری کلاس های مهارتی و آموزشی تربیت مترجم زبان اشاره را ارایه کرد .

در ادامه نصر مدیرکل بهزیستی استان گفت:خیلی خوشحال هستم که این انجمن یکی از فعالترین موسسه در استان اصفهان است که در زمینه های فرهنگی،آموزشی و حقوقی ناشنوایان بسیار می کوشد.

نصر اصفهانی بیان داشت: خوشحالم که آقای رحیمی مشاور امور ناشنوایان بنده هستند و مشکلات و راهکارهای مربوط به خودشان را ارائه می دهد و این باعث تسریع در امور مربوط به نیازهای معلولین است چون بار بهزیستی بسیار سنگین است .

وی ادامه داد: بهتراست برای هر جامعه ای از خود فرد که تجربه دارد کمک گرفت. خوشبختانه این حرکت بسیار مثمربخش بود و امیدوارم ادامه پیدا کند و به زودی نیازهای افراد با نیازهای خاص برطرف شود.

همچنین منصور گلناری عضوهیات امنای انجمن از مسئولان درخواست حمایت کرد و خواستار توجه بیشتربه حق و حقوق ناشنوایان شد ، زیرا ناشنوایی معلولیت پنهان است و قادر به شنیدن صدا نیستند و بنابراین صدایشان به جایی نمیرسد‌.

لازم به ذکراست ، با همکاری گلناری هیات تحریریه انجمن پرورش پیدا کرد و نشریه به اسم آوای خاموشان تنها نشریه ویژه ناشنوایان در ایران چاپ شد تاکنون پنج شماره انتشار یافته است.