به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت و ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای، با حضور آرش اخوان طبسی مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان ، روح ا… چلونگر رییس اتحادیه، عباس مهدیان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، ایرج توکلی رییس واحد آموزش در صنایع اداره کل و جمعی از مسئولین، اولین مرکز آموزش بین کارگاهی اتحادیه های صنفی استان اصفهان در صنف خدمات فنی خودروهای سبک با بیش از ۱۵ کارگاه آموزشی افتتاح شد.

به گزارش جارچی اخبار آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در این مراسم در خصوص اجرای سیستم آموزش های دوگانه و استفاده از ظرفیت های مراکز کارآموزی بین کارگاهی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنفی مطالبی را بیان نمود.
در ادامه چلونگر ضمن تأکید بر تعامل و همکاری دومجموعه، ظرفیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان را فرصت مناسبی جهت رشد و تعالی نیروی کار مورد نیاز واحدهای صنفی عنوان نمود و بیان داشت: در حال حاضر نیازمند جذب نیروی متخصص و آموزش دیده در واحدهای صنفی هستیم.