محققان یکی از شرکت‌های فناور پوششی برای انواع جوشکاری عرضه کردند که اعمال این پوشش بر روی فلزات حساس به پاشش و سطوح شیشه‌ای و پلاستیکی از آسیب‌های جبران‌ناپذیر ناشی از جرقه‌های جوشکاری جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش جارچی اخبار، به نقل  از ستاد نانو، در روش‌های مختلف جوشکاری پاشش جرقه به قطعات اطراف اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که این جرقه‌ها ذراتی از مذاب و الکترود هستند که در اطراف جوش پاشیده شده و عیوب ظاهری و یا متالورژیکی را به همراه دارند، ضمن آنکه پوشش اعمالی در مناطقی که پاشش جرقه رخ داده کیفیت مناسبی نداشته و حتی ممکن است منجر به خوردگی شود.

عوامل مختلفی مانند آمپر یا ولتاژ نامناسب در حین جوشکاری، رطوبت در الکترود جوشکاری، سرعت زیاد فرایند، فاصله نامناسب قطعه از نازل، زاویه کاری نامناسب و کثیفی سطح قطعه می‌تواند منجر به پاشش جرقه شود و به منظور مقابله با پاشش جرقه، علاوه بر انتخاب شرایط مناسب جوشکاری، می‌توان از پوشش‌های محافظی استفاده کرد که بر سطح قطعه کار یا ادوات اطراف ناحیه جوشکاری اعمال می‌شوند.

این پوشش‌ها به صورت ژل یا محلول هستند که استفاده از نانوذرات در ساخت این مواد منجر به بهبود کیفیت ضدپاشش آن‌ها می‌شود.

در این راستا یکی از شرکت‌های فناور به منظور کاهش میزان چسبندگی جرقه‌های ناشی از جوشکاری روی سطوح مجاور، محلول آنتی‌اسپاتر حاوی جزء نانومتری به عنوان پوشش سطح تولید کرده است. این مایع، پایه آبی و فاقد سیلیکون بوده که با توجه به داشتن افزودنی‌های خاص برای جلوگیری از چسبندگی ذرات فلزی مذاب در عملیات جوشکاری بسیار مؤثر خواهد بود.

این محصول حاوی نانوذرات و دارای خواصی چون ضدچسبندگی جرقه به سطوح، ممانعت از ایجاد عیوب ظاهری یا متالورژیکی در قطعات و ادوات موجود در محیط جوشکاری، ماندگاری بالا بر روی سطوح و عدم انتشار بخار و مواد مضر در محیط جوشکاری است.

افزایش عمر قطعات جوشکاری، بدون مواد مضر برای لایه ازون، غیر خورنده، عدم اکسیدشوندگی جوش و قیمت مناسب از دیگر مزایای این محصول به شمار می رود.