سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت:‌ دو شرکت مپنا و مخابرات ایران به بهانه طلب از دولت سود سهامداران عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ را گروکشی کردند.

به گزارش جارچی اخبار، به نقل از فارس، اکبر حیدری در مورد واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ گفت: سهام عدالت در حال حاضر دچار یک بلاتکلیفی خاصی شده ، حال خوبی ندارد و نیازمند اصلاحات فوری در اداره سهام عدالت است.

به گفته وی، طبق قانون تجارت قرار بود سود سهام عدالت برای کسانی که روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند، باید به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز می‌شد، اما مسئولان دولتی چون می‌خواستند سریعاً کار انجام شود، سود سال ۹۸ را از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب سهامداران عدالت در روش مستقیم و غیر مستقیم واریز کردند.

وی افزود: بر اساس گفته دژپسند وزیر اقتصاد، قرار بود برای کسانی که سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی دارند بابت سود عملکرد سال ۹۸ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان واریز کنند، اما اعلام شد برای کسانی که سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان واریز می‌شود که معلوم نشد سود بابت ۳۲ هزار تومان اضافی آن چه شده است.

به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، قبل از اسفندماه ۹۹ قرار بود ۵۰ درصد از سود عملکرد سال ۹۸ سهام عدالت واریز شود که به جای ۲۰۰ هزار تومان مبلغ ۱۹۵ هزار تومان واریز شد، اما بعد از عید که قرار بود ۵۰ درصد دوم از سود واریز شود باز هم گروکشی شد و ۴۰ درصد از سود باقیمانده سال ۹۸ را واریز کردند و گفتند بقیه سود را با سهام جایزه و حق تقدم جبران می‌کنند.

حیدری عنوان کرد:‌ دو شرکت مپنا و مخابرات ایران که از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند، اعلام کردند به دلیل داشتن مطالبات از دولت، پولی برای واریز سود سهام عدالت سهامداران ندارند بنابراین نه سودی دادند و نه وعده دادند که سهام جایزه و یا حق تقدم اختصاص دهند.

وی افزود: قبلاً سود سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی‌سازی و به صورت رایگان بین سهامداران توزیع می‌شد، اما بعد از عید اعلام شد شرکت مپنا و مخابرات سود عملکرد ۹۸ سهامداران را نداده‌اند، در حالیکه این دو شرکت مانند هر شرکت دیگری حق دخل و تصرف در سود ۴۹ میلیون سهامدار را ندارند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: در واقع مپنا و مخابرات به بهانه داشتن طلب از دولت سود سهام عدالت مردم را نزد خود گرو گرفته‌اند و ادعا می‌کنند پولی برای پرداخت سود به سهامداران ندارند، در حالی که وقتی سودی در مجمع تصویب می‌شود، منابع آن وجود دارد.

به گفته حیدری، از ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت فقط پنج شرکت سود عملکرد سال ۹۸ شناسایی نکرده‌اند، یعنی ۳۱ شرکت سودآور بوده‌اند که از این تعداد دو شرکت گفته‌اند سود نمی‌دهیم و دو شرکت دیگر نیز گفته‌اند به جای سود نقدی سهام جایزه و حق تقدم به سهامداران می‌دهیم.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت منتشر شود که سودهای مجامع چه شده است و با اموال مردم در این مدت چه کرده‌اند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد پرداخت ۵۰ درصد دوم سود سهام عدالت که در ۱۴ تیرماه امسال واریز شد، عنوان کرد: برای دارندگان سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۷۶ هزار تومان سود واریز کرده‌اند و به نظر من باید ترازنامه صورت مالی این شرکت‌ها منتشر شود تا سهامداران عدالت بدانند چه هزینه‌ای بابت تقسیم سود از آنها کسر شده است.

به گفته حیدری، برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به هیأت مدیره نمایندگان سهام عدالت که منصوب دولت بوده‌اند، متأسفانه به صورت غیر قانونی پاداش هیأت مدیره دادند، در حالی که اگر پاداشی تعلق می‌گیرد، باید ابتدا به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استان واریز شود و هیأت مدیره شرکت بعد از بررسی آن را به حساب افراد واریز کنند.

وی افزود: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در حال تهیه گزارشی است که این گزارش را در مورد واریز پاداش هیأت مدیره به منصوبان دولتی در شرکت‌ای سرمایه‌پذیر تهیه و آن را به سازمان بازرسی و مقامات نظارتی ارسال خواهد کرد.