رئیس اداره جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه به دلیل کاهش نزولات جوی و افزایش دوره خشکی استفاده از آب پشت دریاچه‌ها برای آبیاری جنگل‌ها دشوار است ، اظهار کرد: استفاده از پساب تصفیه‌خانه پتانسیلی مهم است که هم برای توسعه و هم برای مراقبت از فضای سبز امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.

به گزارش جارچی اخبار، یونس بابایی در گفت و گو با ایسنا درباره نحوه آبیاری پارک‌های جنگلی تهران اظهار کرد: برای آبیاری پارک‌های جنگلی همچون تلو و لویزان در شرایط عادی از پمپاژ سد لتیان و مقداری هم از پساب  لویزان استفاده می شود.

وی ادامه داد: حلقه چاه‌هایی که در پارک‌های جنگلی چیتگر و سرخه‌حصار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری حق آبه آن‌ها را دارد، در اختیار شهرداری قرار داده است تا در قالب مدیریت بهره وری همچنین آبیاری و نگهداری و جنگل کاری استفاده شود.

رئیس اداره جنگل‌کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: به دلیل اینکه سطح آب برخی از چاه‌ها کاهش یافته است، نیاز به عمق‌زنی و کف‌شکنی دارند. به‌طور مثال در پارک چیتگر و سرخه حصار مسئله اصلی بحث حق النظاره چاه‌های دراختیار شهرداری است و شهرداری منطقه ۲۲ برای اجرای عملیات عمق‌زنی و یا کف‌شکنی با سازمان آب در تفویض اختیار چاه‌ها با مشکل روبرو است چراکه شهرداری نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن حق النظاره از خدمات سازمان آب بهره ببرد.

وی ادامه داد: پارک چیتگر از آب خام سد کرج و چاه‌هایی که در اختیار دارد، استفاده می‌کند. چندسال گذشته برای آبیاری چیتگر از آب پساب استفاده می‌شد اما چون این آب‌ها تصفیه نشده و خام بود، به درختان آسیب وارد کرد و در نتیجه این شیوه آبیاری متوقف شد.

به گفته بابایی بسیاری از پارک‌ها همچون لویزان و چیتگر در آستانه تهیه طرح تجدیدنظر مدیریت بهره‌وری جنگل‌ها هستند و درخواست کردند که بخشی از فضاهای خالی در محدوده پارک‌ها برای اجرای سیستم تصفیه پساب در اختیارشان قرار گیرد تا با تعامل سازمان آب و فضلاب بتوانند از این امکانات و پتانسیل استفاده کنند چرا که هرساله با کاهش نزولات جوی و افزایش دوره خشکی استفاده از آب پشت دریاچه‌ها برای آبیاری با مشکل روبرو خواهد شد.

وی افزود: به همین دلیل استفاده از پساب تصفیه‌خانه پتانسیلی است که باید هرچه زودتر برای بهره‌گیری از آن اقدام شود. این کار هم برای توسعه و هم برای مراقبت از فضای سبز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بابایی در پایان درباره روند ایجاد فضای تصفیه خانه تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات اولیه همچون جانمایی و امکان‌سنجی برای ایجاد فضایی انجام شده است که بتوان بدون استفاده از سیستم پمپاژ به‌صورت ثقلی (بدون پمپ) آبیاری کرد و مراحل بعدی تعامل شهرداری با سازمان آب و فاضلاب و در نهایت اجرا و نظارت است که این کار هم به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و هم شهرداری و امیدواریم که این کار به زودی محقق شود.