عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان با گران کردن خودرو هم مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهند و هم اینکه بازار را نگران و مضطرب می کنند و این در حالی است که می توانند بحث هزینه هایشان را به نوعی جبران کنند.

به گزارش جارچی اخبار، سیدعلی موسوی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با ناراضی بودن خودروسازان از قیمت تولیداتشان و اینکه این روند برای آنها زیان‌ده است، گفت: یکی از بحث های مطرح توسط خودروسازان موضوع ضرردهی این شرکت هاست که مخصوصا از سوی ایران خودرو و سایپا مطرح می شود. این شرکت ها به جای اینکه بیایند عواملی که باعث ضرردهی آنها شده را بررسی کرده و برطرف کنند، دوباره می خواهند بحث گرانی خودرو را دوباره مطرح کنند.

وجود شرکت های زاید و دستمزدهای نجومی برای خودروسازان هزینه ایجاد می کند

وی با اشاره به اینکه خودروسازان با گران کردن خودرو همیشه سعی کرده اند که هم مصرف کننده را تحت فشار قرار دهند و هم اینکه بازار را نگران و مضطرب می کنند، تصریح کرد: این در حالی است که می توانند بحث هزینه هایشان را به نوعی جبران کنند. الان ما شرکت هایی در داخل ایران خودرو و سایپا داریم که لازم نبوده و زاید هستند و فایده ای ندارند و باید این شرکت ها جمع شوند، ولی متاسفانه این شرکت ها حذف نمی  شوند و خود این شرکت های زاید برای خودروسازان هزینه ایجاد می کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث پرداخت دستمزدهای نجومی است که در داخل خودروسازان از جمله ایران خودرو و سایپا وجود دارد و بر این اساس برخی افراد حقوق نجومی می گیرند ولی شاید تخصصشان در این حد نبوده و افرادی در حد معمولی باشند که حقوق های بالایی می گیرند و این موضوع نیز به نوعی باعث افزایش هزینه های خودروسازان می شود.

موسوی با بیان اینکه خودروسازان می توانند هزینه های خود را کاهش دهند، عنوان کرد: حتی در بعضی موارد در بحث نیروی انسانی ممکن است که این شرکت ها به نیرویی نیاز نداشته باشند ولی از آن استفاده می کنند و موارد مختلف را می توان برشمرد که خودروسازان می توانند از آن طریق هزینه هایشان را کاهش داده و جلوی ضرور و زیان خودروسازی شان را بگیرند.

وی یادآور شد: بارها گفته ام که مافیا پشت قضیه خودروسازی است و حتی در بخش قطعه هایی که استفاده می کنند می توانند با شکستن انحصار قطعه سازی آن را رقابتی کنند و قیمت را پایین بیاورند، اما این کار را نمی کنند و قطعه را با افزایش چندباره در خودرو به کار می گیرند که این موضوع نیز باعث افزایش هزینه های آنها می شود. بنابراین اگر واقعا مافیا بگذارد خودروسازان در سیستم مدیریتی، بکارگیری نیروها و کنترل دستمزدهایشان می توانند صرفه جویی بسیاری ایجاد و کنند و هزینه هایشان را پایین بیاورند تا به نوعی ضرردهی خود را کاهش داده و این صنعت را از حالت ضرردهی خارج کرده و به دنبال بهانه افزایش قیمت ها نباشند.

تاوان کم کاری، بی تجربگی و مافیا در خودروسازی را مصرف کننده می پردازد

نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم تاکید کرد: اگر مافیا با همین شرایط در خودروسازی ادامه یابد حتی اگر خودروسازان قیمتشان را هم افزایش دهند باز هم ضررده خواهند بود و این مصرف کننده است که تاوان کم کاری، بی تجربگی، بی تدبیری، مافیا و انحصار خودروسازی در ایران را خواهد پرداخت.

موسوی در رابطه با موضوع کیفیت خودروهای داخلی بیان کرد: کیفیت خودروها با امنیت و سلامت مردم سروکار دارد و یکی از نکات بسیار حساس و مهم است، بنابراین از نهادهای بازرسی و نظارتی دعوت می کنم که در بحث کیفیت خودرو به جدّ ورود پیدا کنند و ترک فعل هایی که در این  راستا انجام می گیرد و تخلفاتی که خودروسازان انجام می دهند را پیگیری کنند.

وی افزود: در این رابطه حتی قطعه سازان نیز مقصر هستند که علت آن نیز همان انحصار است چراکه وقتی انحصاری در تولید قطعه وجود داشته و خودروساز نیز نیاز دارد، قطعه ساز طبق میل خودش و به هر کیفیتی قطعه را برای خودروساز تامین می کند. با توجه به اینکه خودروساز محصول خود را پیش فروش کرده و نیاز دارد که حتما خودرو را تامین کند و به دست مصرف کننده برساند، آنجاست که دیگر کیفیت ایمنی خودرو فدا می شود.

عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: به عنوان نمایندگان مردم و عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو دعوت می کنم که سازمان های نظارتی به جد به این موضوع ورود کنند و جلوی مافیا و مخصوصا کاهش کیفیت خودرو را بگیرند.