شهردار تبریز از برگزاری همایش ملی سرمایه‌گذاری طی شهریور ماه سال‌جاری در تبریز خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در اردیبهشت ۱۴۰۲ را نیز در دستور کار داریم.

به گزارش جارچی اخبار،  یعقوب هوشیار با بیان اینکه اقتصاد پایدار شهری جزو سیاست‌های چهارده‌گانه مدیریت فعلی شهری تبریز است، اظهار کرد: بر همین اساس باید در مسیر اقتصاد پایدار شهری حرکت کنیم و یکی از الزامات این موضوع، جذب سرمایه‌گذار و توجه به بخش خصوصی است.

هوشیار افزود: هر چند به عنوان مدیریت شهری شاید وظیفه مستقیمی در این زمینه به عهده نداریم ولی به صورت غیر مستقیم در امور مختلف و به خصوص حوزه اقتصاد که مباحثی مثل اشتغال و سرانه‌های درآمدی خانوار جزو زیرشاخه‌های آن قرار دارد شهرداری احساس تکلیف کرده و در این حوزه ورود می‌کند.

شهردار تبریز ادامه داد: امیدواریم هدف‌گذاری که در حوزه سرمایه‌گذاری در تبریز انجام شده، محقق شود.

وی تصریح کرد: این هدفگذاری‌ها صرفا به منظور کسب درآمد برای شهرداری نیست بلکه به دنبال این هستیم که جریان نقدینگی و اقتصادی در شهر تبریز برقرار باشد تا تمام شهروندان از آن بهره مند باشند. تبریز در ادوار گذشته به لحاظ اقتصادی جزو پایه‌های اقتصاد دنیا بود. جاده ابریشم یا ورودی اروپا بودن و یا ظرفیت‌های مختلف در حوزه اقتصادی از ویژگی‌های تبریز است و حتی در کلانشهرهای دیگر نیز گردانندگان اقتصادی آن شهرها عموما تبریزی‌ها و ترک‌ها هستند.

به گفته هوشیار، در مدت کوتاهی که در خدمت مدیران استانی بوده‌ام، آنها نیز به طور هماهنگ و واحد در زمینه تحقق این موضوع کمک می‌کنند تا این اتفاقات برای شهر تبریز رخ دهد و امیدوارم آثار و برکات آن در مدت کوتاهی در شهر برای مردم محسوس باشد.