بر اساس تازه ترین رنگ بندی شهرهای کرونایی، نقشه کشور دچار تغییرات چشمگیر شد و رنگ های قرمز و نارنجی به نقشه بازگشت.

به گزارش جارچی اخبار،  بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حالی که در هفته های اخیر در نقشه های رنگ بندی کرونایی کشور هیچ شهر نارنجی و قرمزی دیده نمی شد، این هفته ۴ شهر کشور به یک باره در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر قرار گرفتند.همچنین، ۱۴ شهر نیز به رنگ نارنجی به نشانه پر خطر در آمدند.

‌بنابر اعلام وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ۱۴۲ شهر در وضعیت زرد نسبتا پرخطر و ۲۸۸ شهر نیز هنوز آبی رنگ و عادی هستند.

شهرهای جیرفت، خلیل آباد، فردوس و منوجان، در وضعیت قرمز قرار دارند.

شهرهای نارنجی ، بدره بروجن،پارسیان، تفرش، رابر، زرند، عنبرآباد، فریدونشهر، فیروزکوه، کلاردشت، کوهبناد،گناباد، لاهیجان و میناب هستند.

شهر تهران نیز از وضعیت آبی خارج شد و به رنگ زرد بازگشت.