اولین شرکت معتمد مالیاتی موفق به کسب پروانه فعالیت خود از مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی شد.

به گزارش جارچی اخبار، اولین شرکت معتمد مالیاتی توانست پروانه فعالیت خود را از مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دریافت کرد.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام این خبر گفت: ۱۰ شرکت دیگر هم در انتظار دریافت پروانه فعالیت خود هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از اتصال تدریجی مودیان به سامانه پایانه فروشگاهی طی روزها و هفته های پیش رو خبر داد.