دادگاه عمومی و انقلاب متهمان جرم معامله بر اساس اطلاعات نهانی را به پرداخت ۱۶ میلیارد تومان جریمه (معادل سه برابر سود کسب شده از جرم) محکوم کرد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی سازمان بورس پس از گزارش کنترل نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت سهام یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات نماد مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مشخص گردید عرضه سهام از سوی برخی کارگزاری‌ها طی بازه زمانی کوتاهی منجر به جابه‌جایی سهام با مبالغ قابل توجهی، از اشخاص حقوقی مرتبط با سهامدار عمده شرکت به سه شخص حقیقی گردیده است.
اشخاص حقیقی پس از بالا بردن کاذب قیمت سهم در اوج قیمت ها، سهام خود را به فروش رسانده و سودی بالغ بر ۵۴.۲۴۹.۵۹۴.۸۶۵ ریال در بازه زمانی وقوع جرم کسب نمودند.
این موضوع در دستور کار کارشناسان حقوقی قرار گرفت و از متخلفین در دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی شکایت شد.
پس از تشکیل جلسات متعدد و بررسی صورتحساب¬های بانکی متهمین، مشخص شد که معاون وقت سرمایه‌گذاری شرکت که اطلاعات نهانی مربوط به زمان عرضه سهام آن شرکت را در اختیار داشت، موجبات افشای اطلاعات نهانی مربوط به سهام شرکت را فراهم آورده و آن را در اختیار بستگان و دوستان خود قرار داده است.

با بررسی گردش حساب‌های متهمان مزبور و قراینی که از قبل وجود داشت، روشن گردید که چهار تن از دوستان و خویشاوندان شخص یاد شده (صاحب سمت در شرکت)، نسبت به تأمین مالی سه متهم دیگر پرونده (متهمان معاملات متکی بر اطلاعات نهانی) اقدام نموده‌اند.
روند رسیدگی پرونده و تجدید نظر خواهی آن از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ به طول انجامید تا در نهایت باحکم دادگاه تجدید نظر، معاون وقت شرکت به اتهام استفاده از اطلاعات نهانی پیش از انتشار عمومی آن (موضوع بند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) در سال ۱۴۰۱ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر همچنین سه شخص حقیقی معامله‌کننده متهم به انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی (موضوع بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) را به پرداخت جریمه معادل سه برابر سود حاصله جمعاً به مبلغ ۱۶۲.۷۴۸.۷۸۴.۵۹۵ ریال محکوم نمود.
همچنین این اشخاص علاوه بر جرائم فوق با عنوان اتهامی معاونت در معاملات متکی بر اطلاعات نهانی (موضوع بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری هم محکوم شدند.
این پرونده هم اکنون در مرحله اجرای حکم می‌باشد.