امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه امانتداری از وظایف امت مسلمان در زمان انتظار در دوران غیبت کبری امام زمان (عج) است، گفت: یکی از شاخص های امانتداری امت اسلامی، حضور در پای صندوق‌های رای است.

به گزارش جارچی اخبار، حجت الاسلام « علی فاضلی هیدجی» در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به نشانه های انتظار و وظایف منتظر در دوران غیبت کبری، افزود: نخستین نشانه منتظر در این دوران، مواظب بودن و رصد جریان ها، دومین نشانه امید به گشایش و سومین نشانه آمادگی دایم است.

وی اظهار کرد: وظایف شخصی منتظر در این دوران نیز شامل معرفتی، عملی و روحی است و امانتداری نیز از ویژگی های منتظر برای عمل به سومین شاخص (شناخت نشانه ها) در موضوع وظیفه معرفتی منتظر است.

خطیب موقت نماز جمعه تبریز گفت: امانتداری نظام اسلامی یعنی رای دادن و امانت داری داوطلبان شرکت کننده در این انتخابات نیز رواست بودن و پس از انتخاب شدن نیز عمل به وظیفه خود است.

حجت الاسلام فاضلی هیدجی، ادامه داد: شرکت در انتخابات ضروری برای مردم است زیرا با مشارکت در این کار، می توانند در تعیین سرنوشت خود و تصمیمات ملی نقش ایفا کنند.

وی با اشاره به وظایف معرفتی منتظران در دوران غیبت کبری، یادآور شد: از وظایف منتظران آگاهی از زمان غیبت در بحران ها و دشواری ها، شناخت نشانه ها و شناخت مهدی واقعی از مهدی های دروغین است.

امام جمعه موقت تبریز گفت: زمان غیبت، زمان بی امام بودن و تنهایی بوده و مواجهه تک به تک با رقیبان و فرهنگ های مخاصم و دشمنان و به تنهایی دینداری کردن است.

حجت الاسلام فاضل هیدجی، با اشاره به فتنه کفر دجال و فتنه نفاق سفیانی در دوران غیبت، افزود: در این دوران اندیشه های کفر، تحریف و نفاق رواج می یابد و تا پستوخانه منازل نیز می رسد بنابراین باید از آن ها آگاه بود.

وی اظهار کرد: در دوران غیبت، عالمان ربانی و مسلمان به عنوان وارث پیامبران، مربانان اندیشه و جهاد و پیروان سنت نبوی، منتظران را هدایت خواهند کرد.

در حاشیه برگزاری نماز جمعه تبریز، بازار تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیرون مصلای اعظم گرم بود و هواداران داوطلبان اقدام به پخش بروشورهای تبلیغاتی بین عابران و نمازگزاران می کردند.