مدیرکل غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: ۳۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش جارچی اخبار، اصغر باباخانی مجموع مطالبات گندمکاران استان تاکنون ۴۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال  عنوان کرد و افزود: مبلغ ۱۶ هزار و ۴۱ میلیارد ریال آن هنوز پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه۳۱۰ هزار تن گندم شامل ۳۰۱ هزار تن گندم معمولی و هشت هزار و ۷۳۹ تن گندم دورم از کشاورزان خریداری شده است، ادامه داد: تاکنون فایل ۲۸۰ هزار تن گندم خریداری شده به بانک عامل کشاورزی ارسال شده که مطالبات ۱۸۵ هزار تن آن معادل ۷۰ درصد پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ۳۰ هزار تن گندم مازاد نیز تاکنون به خارج از استان ایلام حمل شده است.

در سال زراعی جاری ۶۵ هزار هکتار از اراضی آبی و ۹۲ هزار هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت گندم معمولی و دورم رفته است.

پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ میزان ۴۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.

استان ایلام دارای ۳۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و آبی است.

تقویم سال زراعی و سال آبی از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می‌شود.

د