مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد: تعداد هشت هزار دستگاه خودروی توقیف شده در پارکینگ به علت تخلف کشف حجاب رفع توقیف شدند.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از پلیس، به مناسبت عید غدیر خم ، بنابر تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور و به منظور افزایش رضایتمندی عمومی این اقدام صورت گرفته است.

در این اقدام تعداد هشت هزار دستگاه خودروی توقیف شده در پارکینگ به علت تخلف کشف حجاب ، رفع توقیف شدند و پیامک اطلاع رسانی نیز برای مالکین ارسال شد.

مالکان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ د رسراسر کشور می‌توانند نسبت به ترخیص و تحویل خودروی خود اقدام نمایند.

این طرح شامل اشخاصی که تا روز عید غدیر، خودروی خود را به پارکینگ منتقل نمایند نیز می‌شود و همان روز نیز می‌توانند اقدامات دریافت خودروی خود را انجام دهند.