آبفای اصفهان نسبت به افزایش مصرف آب در فصل گرما هشدار داد.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از  اصفهان؛ شرکت آب وفاضلاب  اصفهان در این هشدار آورده که با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در روزهای اخیر با صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از مصارف غرمتعارف شرکت آبفای اصفهان را در جهت تامین پایدار آب شرب یاری نمایید.

حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان کاهش مصارف غیرضروری آب از جمله شستشوی حیاط و اتومبیل با آب شرب، کاهش مدت زمان استحمام، عدم آبیاری باغچه منازل با آب آشامیدنی، نصب سایبان برای کولرهای آبی، استفاده ازتجهیزات کاهنده برای جلوگیری از هدررفت آب، استفاده از پمپ آب همراه با مخزن ذخیره بصورت استاندارد و انجام آبیاری و شستشو در ساعات اولیه شب تا بامداد را از جمله روش های مدیریت مصرف آب عنوان کرد و افزود: اگر هر نفر در استان اصفهان روزانه ۱۵ لیتر از مصارف غیر ضرور خود را کاهش دهد از تابستان گرم با موفقیت عبور خواهیم کرد.