روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: تاکنون آلودگی نفتی بر اثر سیل خوزستان در این استان رخ نداده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان،در این اطلاعیه آمده است: تاکنون حادثه آلودگی نفتی در زمان سیل در خوزستان رخ نداده و مورد اشاره شده در اخبار مربوط به یک حادثه کوچک در هفته گذشته ناشی از آب گرفتگی یکی از تلمبه خانه های برداشت آب کشاورزی در مجاورت رودخانه بود که باعث شد مقدار محدودی گازوییل وارد رودخانه شود که به سرعت نیز برطرف شد.
در این اطلاعیه این اداره کل اخبار منتشر شده به نقل از مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص آلودگی نفتی بر اثر سیل در این استان را تکذیب کرده و می افزاید: خطری از لحاظ آلودگی نفتی، رودخانه های خوزستان را تا به این لحظه تهدید نکرده و حادثه ای در این زمینه نیز رخ نداده است.
بخش عمده ای از تاسیسات نفتی در استان خوزستان قرار دارد. شرکت مناطق نفتخیز جنوب که دفتر ستادی آن در اهواز مستقر است هم‌ اکنون بیش از ۸۳٪ درصد از نفت و ۱۶٪ درصد از گاز ایران، را تولید می کند.