مدارس برخی از مناطق آذربایجان‌شرقی فردا سه شنبه به دلیل بارش برف و سرمای هوا تعطیل است.
به گزارش جارچی اخبار، بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، همه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی نوبت صبح بستان آباد، فردا سه شنبه، بیست و نهم بهمن، تعطیل است.
همچنین، در هشترود نیز همه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی نوبت صبح تعطیل بوده و تمامی دوره‌های تحصیلی شهری با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.
در مرند هم تمامی مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی نوبت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل بوده و فعالیت مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع می‌شود.
همچنین، تمامی مدارس ملکان در تمامی دوره‌های تحصیلی در روستاهای ایگده لوی بزرگ، هپی بلاغی، ایگده لوی کوچک، باباکلک، باباقاضی، قوشبلاغ، آرپادرسی، قوزلو، ساروقیه، پرچین بلاغ، لیلی داغی، اوجبلاغ، آغجه مشهد تعطیل است.
در تیکمه داش، کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل است.
همچنین تمامی مدارس روستایی چاراویماق در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل بوده و تمامی دوره‌های تحصیلی شهری با یک ساعت تاخیر شروع به می‌کنند.