فرماندار تبریز از ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور برای ساماندهی دستفروشان به همه فرمانداری ها خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، بهروز مهدوی امروز در جلسه ساماندهی دستفروشان دستفروشان تبریز با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور در این زمینه، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل دبیرخانه ساماندهی دستفروشان در فرمانداری های مراکز و کمیته اجرایی نیز بر عهده شهرداری می باشد که با شناسایی و ساماندهی دسفروشان برای این عزیزان رسته شغلی و صنفی مشخص می شود.
وی با بیان اینکه هسته مرکزی تبریز باید تبدیل به محلی آرام و توریستی شود، گفت : دستفروشان میدان نماز به مکانهای مشخص شده انتقال خواهند یافت.
فرماندار تبریز گفت: اتاق اصناف و سازمان صمت باید با اصنافی که در مقابل مغازه های خود اقدام به بساط گستری می کنند برخورد قانونی داشته باشند.