رییس شبکه بهداشت و درمان عجبشیر با اشاره به اینکه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهر ۵ نفر بود، گفت: یکی از مبتلایان فوت کرده است .
به گزارش جارچی اخبار، حمید حیدرپور افزود: از تعداد ۱۴ نمونه ارسال شده برای آزمایش از میان افراد مشکوک ۵ نمونه مثبت شده و مابقی منفی بودند.
وی با تاکید بر پرهیز تمام مردم بر عدم حضور در تجمعات، بازار و تردد بی مورد در سطح شهر خواستار رعایت دقیق موارد بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت فاصله یک متری و عدم مصافحه در روابط روزانه و حفظ روحیه و آرامش شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش سیستم بهداشت و درمان کشور و حمایتهای تمام ارگانها ، ادارات ، سمن ها ، اصناف…و مشارکت تک تک مردم ویروس کرونا کنترل شود.
شهرستان عجب‌شیر در ۸۵ کیلومتری مرکز استان آذربایجان شرقی (تبریز) و در کنار دریاچه ارومیه قرار دارد.
طبق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان عجب‌شیر دارای دو بخش به نام‌های مرکزی و قلعه‌چای ، یک نقطه شهری به نام عجب‌شیر و ۴۹ آبادی می‌باشد.