همزمان با دومین روز از هفته منابع طبیعی با حضور مدیران جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز و مشارکت تشکلهای مردم نهاد در پارک ائل داغی( عون بن علی ) کاشت نهال انجام شد.
به گزارش جارچی اخبار، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف اشاعه سنت حسنه درختکاری و ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۱ اسفندماه و با شعار “نهالکاری همگانی، برای ایرانی سرسبز” در سراسر کشور برگزار می‌شود اظهار داشت: یکی از اهداف کاشت نهال در فضاهای شهری و پارک ها سوق مردم به سمت مشارکت در توسعه فضای شهری و صیانت از آن می باشد برای همین منظور تعداد ۷۱ هزار اصله نهال تولید شده در نهالستانهای ۱۰ گانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای توسعه فضای سبز در سطح ۱۱۰ هکتار به شهرداری تبریز و کاشت در پارک ائل باغی و عون بن علی تحویل گردیده است .
رحیم مهردادی با بیان اینکه نهال کاری در سطح ۱۵ هکتار در پارک ائل داغی و با تحویل۸ هزاراصله نهال شروع شده است گفت: نهال انتخاب شده برای کاشت در این پارک متناسب با فضای سبز شهری بوده و مقاوم به کم آبی بوده و برنامه ای برای توسعه فضای سبز و احیای باغ شهر تبریز می باشد.
دومین روز از هفته منابع طبیعی که بنام “منابع طبیعی، فرهنگ بسیج ، رسانه و تشکل های مردم نهاد” نامگذاری شده است.